Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Naszego lokalu.

Aby rozpocz?? zwiedzanie kliknij

 Instrukcja:

1) Poprzez kursor oraz strza?ki   przechodzimy do nast?pnej lub poprzedniej panoramy.

2) Pasek znajduje si? na dole panoramy, s?u?y do obracania jej lub zatrzymania.

      id? w lewo        zatrzymaj         id? w prawo